Olika typer av skrivtolkning

Vardagstolkning

Vardagstolkning omfattar olika situationer i vardagen som arbetsplatsmöten, föreläsningar, kultur- och fritidsaktiviteter, hälso- och sjukvårdsbesök, dop, bröllop, begravning, och kontakt med myndigheter. Denna typ av tolkning är vanligtvis helt avgiftsfri och bokas genom landets tolkcentraler. Kontakta din närmaste Tolkcentral för mer information eller bokning. Meningsbyggarna utför bland annat vardagstolkning för Region Västmanland och landstinget Sörmland.


Man kan även boka oss privat för olika former av skrivtolkning i övriga landet.


Utbildningstolkning

Utbildningstolkning särskiljer sig från andra typer av tolkning genom sin informationstäthet och förekomsten av fackbegrepp.

Meningsbyggarna utför utbildningstolkning och skrivtolkar bland annat på Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Ersta Sköndal Högskola, yrkesutbildningar, komvuxutbildningar och folkhögskoleutbildningar.

Meningsbyggarna har erfarenhet av utbildningstolkning inom ämnen som historia, juridik, sociologi, pedagogik, psykologi, lingvistik och journalistik.

Vi har även skrivtolkat magisterpromotioner och disputationer.


Arbetsplatsrelaterad tolkning

Vi har erfarenhet av skrivtolkning på arbetsplatser inom olika branscher. Om din arbetsgivare står för kostnaderna kan ni kontakta oss för bokning direkt.


Rättstolkning

Om du som privatperson anses vara i behov av rättstolk är tjänsten avgiftsfri.

Rättstolkning ingick i vår tolkutbildning och vi har genom åren samlat på oss erfarenhet av denna typ av tolkning.

Vi tar emot beställningar direkt från polis- och rättsväsendet.