Vad är transkribering?

Transkribering är den process där talat ljud överförs till skrift. Ljudmaterialet består oftast av intervjuer, fokusgrupper eller dikteringar och levereras i ett textdokument. Transkriberingens ändamål är vitt skilda, endast fantasin sätter gränser för användningen! Forskaren kan behöva textmaterialet för att komma vidare i sitt analysarbete, journalisten kan behöva en snabb transkribering av en intervju till en artikel och privatpersonen kan vilja få sin livshistoria på pränt åt barnen eller för bokpublicering.


Meningsbyggarna har bland annat transkriberat ljudmaterial för doktorander på Karolinska Institutet, Karlstads Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Vi transkriberar självklart även material för privatpersoner.


Extra förmånliga priser har vi under sommarmånaderna juni och juli och vi transkriberar både svenskt och engelskt tal.
Offertförfrågan eller bokning av transkribering kan göras via e-post eller telefon.


Tveka inte heller att kontakta oss inför inspelningen av ert ljudmaterial, vi bidrar gärna med tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på.